Nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2022-2027

  • Chemische agentia
  • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
  • Psychosociale risico’s (PSR)
  • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • Nationale strategie

De Minister van Werk heeft een nationaal actieplan gelanceerd ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.