Veiligheid van autoliften: checklist FOD Economie

  • Basiseisen (arbeidsplaatsen)
  • Brandpreventie
  • Hijsen of heffen van lasten
  • Op de markt brengen van machines
  • Externe diensten voor technische controles op de werkplaats (EDTC)
Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties

Het gebruik van autoliften is aan een opmars bezig, zowel voor privégebruik (bijvoorbeeld in appartementsgebouwen) als in de werkomgeving. Hoewel het...

Recente wijzigingen aan de wetgeving over stoomtoestellen

  • Elektrische installaties
  • Externe diensten voor technische controles op de werkplaats (EDTC)
  • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen
  • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval

In het Belgisch Staatsblad van 27 april 2022 werden twee besluiten gepubliceerd die de wetgeving inzake stoomtoestellen wijzigen.