Ergonomie en MSA: advies van de Hoge Raad en update van BeSWIC-berichten

 • Ergonomie
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Risicoanalyse
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Preventieadviseur

Op 12 januari 2024 bracht de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk een advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit (OKB) tot...

Webinar: nieuwe wetgeving rond ergonomie en de preventie van MSA

-
Evenement
 • Ergonomie
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Risicoanalyse
 • Preventieadviseur

Op 27 mei 2024 organiseert de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) van de FOD Werkgelegenheid een webinar naar aanleiding van de...

Webinars “Versterkte rol van de arbeidsarts” en “Telewerk/CAO149”

Evenement
 • Telewerk
 • COVID-19
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Psychosociale risico’s (PSR)
 • Preventieadviseur

In februari 2021 waren er webinars in het Nederlands en in het Frans over de versterkte rol van de arbeidsarts. In maart 2021 waren er webinars in het...

Vind uw arbeidsarts via mijngezondheid.be

 • Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW)
 • Preventieadviseur

Wie een externe arbeidsarts heeft op het werk, vindt zijn of haar contactgegevens vanaf nu ook terug via de portaalwebsite “Mijngezondheid”.