Bepaalde notificatieverplichtingen aan inspectie worden afgeschaft

  • Chemische agentia
  • Hyperbare omgeving
  • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW)

Het koninklijk besluit van 7 februari 2018 schaft een aantal notificatieverplichtingen af van de werkgever aan de sociaal inspecteurs van de Algemene...