Federaal reductieplan voor veiligere biociden

 • Chemische agentia
 • Hormoonverstoorders
 • Beschermingsmiddelen

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) heeft een reductieplan opgesteld dat...

50 jaar Febelsafe

Beschermingsmiddelen

In april 2023 vierde Febelsafe, de Belgische federatie van fabrikanten, distributeurs, dienstverleners en de professionele eindgebruikers inzake...

Update van berichten rond de risico’s van besloten ruimten

 • Arbeidsplaatsen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Chemische agentia
 • Beschermingsmiddelen
 • Arbeidsongevallen
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Winning delfstoffen
 • Industrie
 • Bouw

Het update-proces van BeSWIC gaat onverminderd door. Recent werd niet enkel het risicoveld “besloten ruimten” geüpdatet, maar ook artikels die met...

Update BeSWIC-berichten sector transport en logistiek

 • Arbeidsplaatsen
 • Beschermingsmiddelen
 • Arbeidsongevallen
 • Bouw
 • Vervoer en opslag

De voorbije weken zijn er op deze BeSWIC-website diverse berichten verschenen over de sector transport en opslag, zoals de nieuwe regelgeving over...