Op de blog – Organisatie van medische zorg bij CBRNe-incidenten: rapport van KCE

 • Brandpreventie
 • ATEX
 • Chemische agentia
 • Biologische agentia
 • Gezondheid en re-integratie van de werknemer
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft zich op vraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid gebogen over de...

Herbeleef de Nationale Dagen van de Arbeidsartsen 2023

 • Gezondheid en re-integratie van de werknemer
 • Informatie voor de behandelende artsen
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Op 23 en 24 november 2023 vonden de Nationale Dagen van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren (BBvAg) plaats.

Op de blog – Veiligheidscultuur: doctoraat van Karolien van Nunen

 • Arbeidsplaatsen
 • Veiligheids- en gezondheidssignalering
 • Gezondheid en re-integratie van de werknemer
 • Arbeidsongevallen

Op 14 maart 2023 verdedigde Karolien van Nunen haar doctoraat in de veiligheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (leerstoel Vandeputte), met...

Op de blog: campagne en studiedag over houtstof

 • Kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Gezondheid en re-integratie van de werknemer
Hout en meubel

Een nieuwe sensibiliseringscampagne brengt het risico op neuskanker door langdurige blootstelling aan houtstof onder de aandacht. De campagne “Werken...