Het gebruik van gevaarlijke producten in de sector van de dienstencheques

  • Hormoonverstoorders
  • Dienstenchequewerknemers
  • Moederschapsbescherming
  • Reinigingsbedrijven en dienstencheque
  • Huishoudens

In mei 2022 organiseerde de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) in samenwerking met de Federale...

Brochure over in-vitrofertilisatie en werk

IVF
Moederschapsbescherming

Het is niet altijd makkelijk om je kinderwens te verwezenlijken. In België kampt bijna één op de zes koppels met vruchtbaarheidsproblemen. Als gevolg...