Fedris erkent twee nieuwe huidaandoeningen

  • Kankerverwekkende en mutagene agentia
  • Beroepsziekten

Het Federaal Agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) heeft de lijst van beroepsziekten uitgebreid met 2 nieuwe huidziekten: actinische keratosen en...

Lancering nieuwe “Datamining”-website van de FOD Werkgelegenheid met meer dan 500 indicatoren over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België

Evenement
  • Beroepsziekten
  • Risicoanalyse
  • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Binnen de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) van de FOD Werkgelegenheid heeft de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van...

Op de blog: het gebruik van nitrilonderhandschoenen onder gewone brandweerhandschoenen: advies HGR

  • Brandpreventie
  • Beroepsziekten
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • Industrie
  • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

In december 2022 gaf de Hoge Gezondheidsraad (HGR) advies 9542 rond het gebruik van nitrilonderhandschoenen onder gewone brandweerhandschoenen als...