De gevaren van chirurgische rook

  • Kankerverwekkende en mutagene agentia
  • Reprotoxische stoffen
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Chirurgische rook ontstaat tijdens een operatie en wordt geproduceerd door de elektrochirurgische apparaten die worden gebruikt om weefsel te snijden...

ETUI publiceert lijst van gevaarlijke geneesmiddelen

  • Kankerverwekkende en mutagene agentia
  • Reprotoxische stoffen
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Werknemers die worden blootgesteld aan gevaarlijke geneesmiddelen (‘hazardous medicinal products’ – HMP's), die kankerverwekkend, mutageen of...

Omgaan met cytostatica en antineoplastische agentia: update

  • Kankerverwekkende en mutagene agentia
  • Reprotoxische stoffen
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Op 25 maart 2022 organiseerde het ‘European Biosafety Network’ (EBN) in het federaal parlement een rondetafel rond preventie van blootstelling aan...