Wijziging van de EU richtlijnen 2004/37/EG en 98/24/EG, wat de grenswaarden voor lood en de anorganische verbindingen daarvan en voor diisocyanaten betreft

  • Chemische agentia
  • Kankerverwekkende en mutagene agentia

Op 19 maart 2024 werd de richtlijn (EU) 2024/869 van het Europees parlement en de raad van 13 maart 2024 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG van...

Fedris erkent twee nieuwe huidaandoeningen

  • Kankerverwekkende en mutagene agentia
  • Beroepsziekten

Het Federaal Agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) heeft de lijst van beroepsziekten uitgebreid met 2 nieuwe huidziekten: actinische keratosen en...

Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

  • Kankerverwekkende en mutagene agentia
  • Psychosociale risico’s (PSR)
  • Arbeidsongevallen
  • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Tot 30 juni 2024 neemt België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich. In het kader van dit voorzitterschap organiseert de...