Ergonomie en MSA: advies van de Hoge Raad en update van BeSWIC-berichten

  • Ergonomie
  • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
  • Risicoanalyse
  • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • Preventieadviseur

Op 12 januari 2024 bracht de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk een advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit (OKB) tot...