Wijziging van de EU richtlijnen 2004/37/EG en 98/24/EG, wat de grenswaarden voor lood en de anorganische verbindingen daarvan en voor diisocyanaten betreft

 • Chemische agentia
 • Kankerverwekkende en mutagene agentia

Op 19 maart 2024 werd de richtlijn (EU) 2024/869 van het Europees parlement en de raad van 13 maart 2024 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG van...

Federaal reductieplan voor veiligere biociden

 • Chemische agentia
 • Hormoonverstoorders
 • Beschermingsmiddelen

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) heeft een reductieplan opgesteld dat...

BeSWIC-blogberichten uit de periode 2010-2015 geactualiseerd

 • Arbeidsplaatsen
 • Chemische agentia
 • Psychosociale risico’s (PSR)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • KMO
 • Industrie
 • Bouw

In het najaar 2022 is het update-proces voor BeSWIC-berichten gestart. Enkele sectoren en bepaalde risicovelden werden geactualiseerd. Nu zijn de...

Op de blog – Organisatie van medische zorg bij CBRNe-incidenten: rapport van KCE

 • Brandpreventie
 • ATEX
 • Chemische agentia
 • Biologische agentia
 • Gezondheid en re-integratie van de werknemer
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft zich op vraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid gebogen over de...

Op de blog: fermentatieprocessen kunnen dodelijk zijn

 • Chemische agentia
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Arbeidsongevallen
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Voeding, dranken en tabak
 • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen

In de voedingsindustrie past men wel vaker het proces van fermentatie met behulp van bacteriën toe, bijvoorbeeld voor de conservering van...