De Civiele bescherming wordt 70 jaar

Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

70 jaar geleden, op 18 maart 1954, werd het Koninklijk Besluit van 11 maart 1954 betreffende het statuut van het Korps voor Burgerlijke Bescherming...

Aantal arbeidsongeschikten blijft toenemen

Re-integratie op het werk

Een recent artikel in de ‘NBB Economic Review’ van de Nationale Bank van België (NBB) toont dat het aantal langdurig arbeidsongeschikten vrijwel...

Op de blog: welzijn op de luchthaven en de luchtvaartsector

  • Fysische agentia
  • Psychosociale risico’s (PSR)
  • Gezondheidstoezicht
  • Arbeidsorganisatie
Vervoer en opslag

Op 1 februari 2024 doctoreerde Lien Valcke met haar proefschrift ‘‘Happiness in the Sky?’: (Atypische) tewerkstelling en welzijn in de...