Campagne “Geweld tegen de brandweer, da’s niet om te lachen”

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Met de nieuwe campagne “Niet om te lachen” roept de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden de bevolking op om de belaagde hulpverleners te...

Op de blog: Omzendbrief betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • Vervoer en opslag
  • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Op 20 januari 2023 vaardigde de Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden een omzendbrief uit betreffende geweld tegen operationele...