Woodwize is vanaf nu erkend als preventie-instituut voor de hout- en meubelsector. Woodwize is hiermee voor deze sector het tweede sectoraal preventie-instituut voor onevenredig verzwaarde risico’s, na Constructiv voor de bouwsector.

Met het koninklijk besluit (KB) van 19 september 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s werd in art. 1, 3°ter van het KB van 23 december 2008 het begrip preventie-instituut zoals bedoeld in art. 49bis van de arbeidsongevallenwet ingevoerd.

Normaal gezien is het de preventiedienst van de arbeidsongevallenverzekeraar die ondernemingen met een onevenredig verzwaard risico op arbeidsongevallen van nabij opvolgt. In sectoren met een verhoogd risico kan ook een eigen sectoraal preventie-instituut opgericht worden, dat de rol van deze preventiediensten overneemt.

Woodwize

Na jaren van overleg en afstemming met de sociale partners, paritaire comités en het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris), is Woodwize erkend als sectorale preventie-instituut. Dit betekent dat Woodwize vanaf het najaar 2022 bedrijven uit de hout- en meubelsectoren met een verzwaard risico op een arbeidsongeval zal begeleiden en opvolgen.

Fedris berekent de risico-index van de privésector, activiteitssectoren en ondernemingen en maakt een lijst op van ondernemingen die als verzwaard risico worden beschouwd. Bedrijven met een verhoogde kans op een verzwaard risico ontvangen in het tweede jaar van de observatieperiode een schrijven van Fedris. Fedris stelt hen daarbij op de hoogte van het feit dat ze zich in een gevarenzone bevinden.

Elk najaar wordt een officiële lijst opgesteld en worden de preventie-instituten en de verzekeringsmaatschappijen op de hoogte gebracht welke bedrijven na drie jaar observatieperiode begeleid moeten worden. En dit is niet vrijblijvend. Een bedrijf met de classificatie “verzwaard risico” betaalt een extra premie aan Fedris.

Meer info over verzwaard risico op de website van Fedris: Verzwaard risico | Federaal agentschap voor beroepsrisico's.

Het Rekenhof bracht onlangs een rapport uit over verzwaard risico. Op deze BeSWIC website verscheen hierover volgend bericht: Re-integratie en verzwaard risico: 2 rapporten van het Rekenhof.

Meer info over het bericht van sectoraal preventie-instituut Woodwize is beschikbaar op de website van Woodwize:

BeSWIC over Woodwize

Op deze BeSWIC website verschenen in het verleden al berichten over Woodwize. Hieronder enkele voorbeelden: