In het kader van de 14e editie van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) werd het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) winnaar van de Belgische selectie. De laureaat werd gelauwerd tijdens het Belgisch slotcolloquium van de Europese campagne “Gevaarlijke producten, zo pak je dat aan!” en gaf de aanwezigen een heldere en aangename presentatie over het project.

Bij de Awards voor 2018-2019 worden goede praktijken op het gebied van het beheer van gevaarlijke stoffen uitgelicht en wordt erkenning gegeven aan organisaties met een proactieve, participerende benadering van de beoordeling van risico’s en de toepassing van oplossingen.

In België werd het ZNA weerhouden voor het project “Kwaliteitsvolle & veilige zorg bevorderen door middel van een uniform beleid omtrent gevaarlijke materialen”.

De jury vond dit een mooi voorbeeld van een organisatie die van een situatie vertrekt waarbij de arbeidsomstandigheden slecht zijn naar een sterk verbeterde situatie. Pluspunten zijn:

  • de gestructureerde aanpak van het proces met concrete maatregelen en verbeteringen;
  • de unieke geautomatiseerde database die bruikbaar is voor verschillende toepassingen;
  • de opvolging van de KPI’s ondersteund door visuele tools;
  • het gedetailleerd overzicht van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) met concrete instructies voor wanneer welk PBM te gebruiken valt.

De jury spreekt zich voor dit dossier enkel uit over de preventie van de werknemers, niet over de kwaliteit van de patiëntenzorg: de titel van het deelnemingsdossier kan ietwat misleidend zijn.

De jury weerhield dit dossier voor de Belgische selectie van de Award omdat het blijk geeft van een gestructureerde aanpak om van non-compliance naar almost compliance te komen en moedigt de organisatie aan om de ingeslagen weg verder in te gaan.

Meer info