Op 4 juni 2020 verscheen de richtlijn 2020/739 van de Europese Unie tot wijziging van bijlage III bij de richtlijn 2000/54/EG wat betreft de opneming van SARS‐CoV‐2 in de lijst van biologische agentia waarvan bekend is dat zij bij de mens infectieziekten kunnen verwekken.

MERS en SARS al opgenomen

Eind 2019 werd de richtlijn 2000/54/EG over biologische agentia ook al aangepast door de richtlijn 2019/1833. Toen werd het MERS (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus) en het SARS-virus (Severe Acute Respiratory Syndrome-related coronavirus) toegevoegd aan de lijst in bijlage III van de Richtlijn 2000/54/EG.

SARS-CoV-2 toegevoegd

Nu wordt het corona-virus, officieel SARS‐CoV‐2, aan de lijst toegevoegd. Op basis van de meest recente beschikbare wetenschappelijke en klinische gegevens en met het advies van deskundigen, moet SARS‐CoV‐2 worden ingedeeld als pathogeen voor de mens van risicogroep 3.

4 risicogroepen

Bijlage III bij de richtlijn 2000/54/EG bevat de lijst van biologische agentia waarvan bekend is dat zij bij de mens infectieziekten kunnen verwekken, die ingedeeld worden naargelang het risico op infectie dat zij meebrengen.

Deze indeling gebeurt in 4 gevaargroepen. Groep 1 bevat de minst gevaarlijke agentia en in groep 4 zitten de gevaarlijkste agentia die bij de mens een ernstige ziekte kunnen veroorzaken, met een grote kans op verspreiding en waarvan geen effectieve behandeling bestaat.

Wijziging van de codex welzijn op het werk

De wijzigingen met betrekking tot SARS‐CoV‐2 moeten uiterlijk op 24 november 2020 in de wetgeving van de Europese lidstaten zijn omgezet. De lijst in bijlage VII.1-1 van de codex over het welzijn op het werk zal tegen dan ook het SARS‐CoV‐2 virus moeten bevatten.

Europese richtlijnen

Meer informatie

Op de website van Prevent: Biologische agentia en Covid-19.

(Bron: Prebes)