Reprotoxische stoffen zijn stoffen die de vruchtbaarheid van vrouwen en mannen kunnen aantasten en die het ongeboren kind kunnen beschadigen. Door het koninklijk besluit van 21 juli 2017, dat op 11 september 2017 is gepubliceerd, worden reprotoxische stoffen opgenomen in het toepassingsgebied van titel 2 van boek VI van de codex over het welzijn op het werk. Daardoor worden ze onderworpen aan dezelfde regels als kankerverwekkende en mutagene stoffen.

Meer informatie daarover in dit nieuwsbericht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot wijziging van boek VI.-Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia van de codex over het welzijn op het werk.