Op 30 maart 2018 publiceerde het Staatsblad de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie. Deze wet bevat 2 elementen met betrekking tot het welzijn op het werk: de projecten voor preventie van burn-out en het overleg over deconnectie.

Burn-out

Afdeling 1 van hoofdstuk 2 van de wet handelt over projecten voor de preventie van burn-out. De Koning kan na o.a. het advies te hebben ingewonnen van de Nationale Arbeidsraad, bepalen dat projecten gericht op de preventie van burn-out en die worden ingediend door de paritaire comités of paritaire subcomités of door ondernemingen, worden gefinancierd door bepaalde werkgeversbijdragen.

Deconnectie

Afdeling 2 van hoofdstuk 2 van deze wet handelt over het overleg over deconnectie en het gebruik van digitale communicatiemiddelen.

Met het oog op het verzekeren van het respect voor de rusttijden, de jaarlijkse vakantie en andere verloven van de werknemers en het vrijwaren van de balans tussen werk en privéleven, organiseert de werkgever in het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) op regelmatige tijdstippen een overleg over deconnectie van het werk en het gebruik van digitale communicatiemiddelen. Het CPBW kan ook voorstellen formuleren en adviezen uitbrengen.

De afspraken kunnen in het arbeidsreglement worden ingevoerd.

Meer informatie

op de website van:

(Bron: Prebes)