Uit 167.427 arbeidsgeneeskundige onderzoeken die HR-dienstverlener Attentia in 2023 uitvoerde bij 91.245 werknemers, blijkt dat de werkende Belg zijn gezondheid overschat. Toch geven risicofactoren zoals overgewicht, hoge bloeddruk en gebrek aan beweging aanleiding tot een verhoogd risico op hartklachten, depressie, diabetes en kanker. De analyse in de studie gebeurde op basis van het activiteitenverslag 2023 van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) van Attentia.

Dit bericht bevat meer concrete cijfergegevens en verwijzingen naar andere studies rond de gezondheid van de werkende populatie.

Detail conclusies

Wanneer we de resultaten in detail bekijken, komen volgende cijfers naar voor:

  • Negen op de tien (91%) medewerkers van Belgische ondernemingen beschouwen zichzelf als gezond. Nochtans kampt een ruime meerderheid van hen met overgewicht (63%) en/of een te hoge bloeddruk (67%). Bijna de helft (45%) ervaart stress.
  • Drie op de tien (29%) medewerkers roken; er zijn iets meer mannen die roken dan vrouwen en jongere medewerkers roken vaker dan hun oudere collega’s. Meer dan de helft (55%) van de onderzochte medewerkers geeft aan dat ze één tot tien eenheden alcohol per week drinken. Er zijn meer mannen die geregeld alcohol drinken en hoe ouder men wordt, hoe meer men drinkt.
  • Vier op de tien (41%) oefent nooit of minder dan een half uur een fysieke activiteit uit buiten het werk. Mannen zijn wel actiever dan vrouwen. Onder de jongste generatie werknemers (15 – 24 jaar) bevinden zich zowel de meest actieve sporters als de minst actieve sporters.

Meer informatie is beschikbaar op de website van Attentia: Belgische werknemers vinden zichzelf gezond, maar zijn het niet.

Het bericht van Attentia werd overgenomen door:

Ook andere EDPBW maken analyses en komen naar buiten met gelijkaardige conclusies. Zo blijkt uit studies van Idewe dat ondertussen 60% van de werknemers kampt met overgewicht. In een eerdere studie was er nog sprake het 55%. Meer info over de studies uit 2018 en 2023 op de website van Idewe:

Ook de website Gezondbelgie.be verdient een vermelding. Deze website definieert 7 determinanten van gezondheid: tabaksgebruik, alcoholgebruik, gewichtstoestand, lichaamsbeweging, voedingsgewoonte, gezondheidsvaardigheden en luchtkwaliteit.

Daarnaast verwijst de website naar een reeks “Blikvangers gezondheidszorg” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Op deze BeSWIC-website verschenen volgende artikels over specifieke Blikvangers:

De regio’s (en niet de federale overheid) zijn bevoegd voor het preventieve gezondheidsbeleid. Hieronder twee voorbeelden van organisaties die gezond leven promoten: