De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 19 juli 2016 een evaluatie gemaakt van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming.

In het advies wordt gevraagd dat de inspanningen inzake informatieverspreiding en sensibilisering rond deze problematiek worden versterkt en dat daartoe een campagne wordt gevoerd. Ook wordt gevraagd dat goede praktijken onder de aandacht worden gebracht en worden verspreid.

Meer informatie

Op de website van de NAR: Advies nr. 1.988: Evaluatie van de cao nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming (PDF, 64 kB).