De eindresultaten van het verkenningsproject van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) over de toenemende digitalisering van arbeid en de hiermee samenhangende uitdagingen voor veiligheid en gezondheid op het werk zijn nu beschikbaar in een nieuw verslag.

Kunstmatige intelligentie, samenwerkende robots, virtuele en verhoogde realiteit, onlineplatforms en andere innovaties zullen de manier van werken veranderen. Dankzij robotica en automatisering zal er minder gewerkt worden in een traditioneel gevaarlijke omgeving. Daar staat tegenover dat werkgerelateerde stress en ergonomische risico's waarschijnlijk zullen toenemen als gevolg van trends, zoals:

  • nieuwe vormen van mens-machine-interfaces;
  • meer online en mobiel werken;
  • door algoritmes gestuurd toezicht op en beheer van werknemers;
  • vervaagde grenzen tussen werk en privéleven
  • snellere baanveranderingen.

Meer informatie