Op 4 februari wordt in het kader van de Wereldkankerdag wereldwijd de aandacht gevestigd op kanker en de preventie, diagnose en behandeling van kanker en worden organisaties, maatschappelijke groepen en personen in de schijnwerpers gezet die zich ervoor inspannen de mondiale impact van de ziekte te verminderen.

Elk jaar sterven meer dan 100.000 Europese werknemers aan kanker. Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen is de belangrijkste oorzaak. Om dit grote probleem te lijf te gaan werd er in 2020 een grote campagne opgestart om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen in de werkcontext te verminderen: de Roadmap on carcinogens.

Dit jaar wil de campagne de focus leggen op het ondernemen van actie. Men vraagt dan ook aan werknemers en werkgevers om de eigen werkomgeving onder de loep te nemen en na te gaan in hoeverre men in contact komt met gevaarlijke stoffen. Een hulmiddel hiervoor zijn de informatiebladen die de campagne in verschillende talen beschikbaar stelt op haar website, in de rubriek Fact Archive.

Men wijst hierbij vooral op volgende werkgerelateerde risico’s:

  • stoffen die rechtstreeks voor processen worden gebruikt;
  • proces-gegenereerde agentia;
  • blootstelling tijdens reiniging en onderhoud.

Meer informatie over de campagne is beschikbaar:

Artikels op BeSWIC

Op deze BeSWIC website zijn in het verleden al verschillende artikels verschenen over kanker en de gevaren van kankerverwekkende stoffen. Hieronder enkele voorbeelden:

Meer info is ook beschikbaar in het thema Kankerverwekkende en mutagene agentia.