Elk jaar op 4 februari wordt in het kader van de Wereldkankerdag wereldwijd de aandacht gevestigd op kanker en de preventie, diagnose en behandeling van kanker en worden organisaties, maatschappelijke groepen en personen in de schijnwerpers gezet die zich ervoor inspannen de mondiale impact van de ziekte te verminderen.

Kankerpatiënten worden zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie als gevolg van uitgestelde screening en vertraging en wijzigingen van de behandeling. Tegen deze achtergrond biedt het Europees kankerbestrijdingsplan een kans om te gevolgen van de pandemie voor de kankerzorg en de ondersteuning bij kanker te beperken, en zo een verdere stap te doen in de richting van een sterke Europese gezondheidsunie en een veiligere, beter voorbereide en veerkrachtigere EU.

Arbeidsgerelateerde kanker blijft een van de grootste gezondheidsproblemen die zich op werkplekken in heel Europa voordoen. Volgens de roadmap voor kankerverwekkende stoffen is meer dan de helft van de arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de EU te wijten aan de blootstelling van kanker veroorzakende stoffen op de werkplek.

De partners bij de roadmap hebben een nieuwe strategie 2020-2024 gepresenteerd tijdens de in november 2020 gehouden conferentie van het Duitse voorzitterschap over kankerbestrijding op het werk (“STOP cancer in the workplace”). De strategie is er onder meer op gericht ondernemers en werknemers te helpen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkvloer te voorkomen en de schadelijke gevolgen ervan voor werknemers zoveel mogelijk te beperken.

Ontdek de Roadmap voor kankerverwekkende stoffen en EU-OSHA’s actieprogramma tegen arbeidsgerelateerde kanker

Bekijk de enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa