Op 25 september 2018 werd de nationale sensibiliserings- en preventiecampagne “Wees alert voor asbest” gelanceerd door Constructiv, de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector, en het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris).

Hiermee wenst men alle actoren inclusief de bevolking bewust te maken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt. Tegelijk willen Constructiv en Fedris met de campagne aantonen dat asbest verwijderen niet gevaarlijk hoeft te zijn als er op een correcte manier met asbesthoudende materialen wordt omgesprongen.

Tientallen campagnepartners onderschrijven dit initiatief. Om de campagne, die een jaar zal lopen, te ondersteunen zijn diverse communicatiemiddelen ontwikkeld.

Meer uitleg over de campagne op de campagnewebsite Wees alert voor asbest.

Communicatiemiddelen en andere instrumenten

Een folder, een poster en 4 spots zijn ontwikkeld als communicatiemiddelen. Vijf preventiefiches, 6 toolboxfiches en 6 informatiefiches over asbest zijn opgesteld om dit mee te ondersteunen. Er is tenslotte een uitgebreid technisch dossier nr. 150 “Asbest en vervangingsvezels” opgesteld.

Deze instrumenten zijn beschikbaar op de campagnewebsite: Downloads - communicatiemiddelen.

Meer informatie over asbest

  • op deze BeSWIC website, in de rubriek Thema's > Gevaarlijke stoffen > Asbest;
  • op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia > Asbest en asbestverwijderaars.