De Algemene Directie Humanisering van de arbeid organiseert over elke nieuwe wet- en regelgeving over welzijn op het werk een webinar om het kader en in inhoud ervan te verduidelijken. Op 21 januari 2021 werd het koninklijk besluit van 5 januari 2021 over de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding tegen het coronavirus COVID-19 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daarom vond op 12 februari 2021 het webinar “Versterkte rol van de arbeidsarts in de strijd tegen covid-19” plaats. Herbeleef dit webinar op het Youtube kanaal van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid).

Op 21 januari 2021 werd het koninklijk besluit van 5 januari 2021 over de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding tegen het coronavirus COVID-19 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit is een tijdelijk koninklijk besluit: het zal op een later tijdstip worden ingetrokken, wanneer de pandemie is afgenomen én voldoende onder controle is. Daarom is het niet opgenomen in de codex over het welzijn op het werk.

Er worden een aantal nieuwe specifieke taken aan de arbeidsarts toegewezen om covid-19 in ondernemingen en instellingen te bestrijden. Bovendien hebben de extra taken van de arbeidsarts door de gezondheidscrisis invloed op de organisatie van het gezondheidstoezicht (prioriteiten van missies en taken, de mogelijkheid van teleconsultaties in bepaalde gevallen…).

De gevolgen van de nieuwe taken van de arbeidsarts voor de tarifering van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, alsook de controle door de sociale inspecteurs van de Toezicht op het Welzijn op het Werk, worden eveneens bepaald in het koninklijk besluit.

Na de verwelkoming en de inleiding op het thema werd het kader geschetst waarin dit koninklijk besluit tot stand kwam en daarna werd de inhoud van het KB voorgesteld. Na deze presentaties was er mogelijkheid tot vraagstelling.

Herbeleef dit webinar op het Youtube kanaal van de FOD Werkgelegenheid: Webinar Versterkte rol van de arbeidsarts in de strijd tegen covid-19.