Op 27 mei 2024 organiseert de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) van de FOD Werkgelegenheid een webinar naar aanleiding van de nieuwe wetgeving rond ergonomie en musculoskeletale aandoeningen (MSA), die binnenkort zal gepubliceerd worden.

Tijdens dit webinar geven we uitleg over het Koninklijk Besluit tot wijziging van Boek VIII van de codex over het welzijn op het werk met betrekking tot ergonomie en de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA). We presenteren de risicoanalyse en de preventiemaatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat werknemers profiteren van ergonomisch ontworpen of aangepaste werkplekken, evenals de rol van de verschillende actoren die betrokken zijn bij het preventiebeleid. Ook de nieuwe verplichtingen die dit met zich meebrengt op het vlak van opleiding en informatieverspreiding voor werknemers en hun vertegenwoordigers, zullen we tijdens dit webinar bespreken.

Daarnaast presenteren we de aanpak van de inspecteurs van het toezicht op het welzijn op het werk ten aanzien van deze nieuw wetgeving. Eindigen doen we met een overzicht van de beschikbare tools en brochures die FOD Werkgelegenheid aanbiedt ter ondersteuning van de ontwikkeling en versterking van dergelijk welzijnsbeleid.

Programma

Voorzitter: Griet Van Meulder (Attaché AD HUA, FOD Werkgelegenheid).

  • 14u-14u30: Toelichting over de nieuwe regelgeving inzake ergonomie en preventie van MSA, Valérie Vervliet (Adviseur-generaal Afdeling Normen, AD HUA, FOD Werkgelegenheid)
  • 14u30-14u50: De rol van de inspectie TWW in de vernieuwde wetgeving rond ergonomie, Yves De Groeve (sociaal inspecteur TWW Oost-Vlaanderen, nationaal coördinator kennisdirectie ergonomie TWW, FOD Werkgelegenheid)
  • 14u50-15u00: Voorstelling van tools en brochures over MSA
  • 15u00-15u10: Vragen

Inschrijven

U kan zich inschrijven via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Webinar: Nieuwe wetgeving rond ergonomie en de preventie van MSA.

Op dezelfde dag vindt ook een Franstalige versie van deze webinar plaats. Meer informatie op de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Webinaire : « Nouvelle réglementation sur l’ergonomie et la prévention des TMS ».