Het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) organiseert op 30 mei 2024 het webinar "Mensgericht digitaliseren".

Tijdens dit webinar, dat georganiseerd wordt binnen de campagne 2023-2025 “Veilig en gezond werken in de digitale samenleving”, wordt er eerst gekeken naar de Belgische en Europese wet -en regelgeving over digitale technologieën. Vervolgens wordt de menselijke factor belicht: wat zijn mogelijke effecten van digitalisering, hoe zorgen we voor een mensgerichte aanpak hiervan en hoe organiseren we dat?

Programma

 • 10:00 uur: Welkom - Frank Dehasque (Belgisch focal point manager van EU-OSHA bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
 • 10:10 uur: Nieuwe technologieën en AI: Belgische wetgeving en Europese perspectieven – Annabelle Lion (Risk Officer, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
 • 10:30 uur: Technostress: een panelstudie bij werkers in België – Tinne Vander Elst (Projectmanager data research, IDEWE)
 • 11:00 uur: De digitale werkplek: een kwestie van organisatie - Ezra Dessers (Onderzoeksmanager Werk, organisatie en technologie, HIVA/KU Leuven)
 • 11:30 uur: Q&A
 • 11:45 uur: Einde

Simultaanvertaling wordt voorzien.

Meer informatie

U kan zich inschrijven via volgende pagina van EU-OSHA: 30 mei 2024 - Webinar: "Mensgericht digitaliseren".

over de campagne 2023-2025 “Veilig en gezond werken in de digitale samenleving”

De campagne van EU-OSHA wordt in de periode 2023-2025 opgezet rond vijf prioritaire gebieden:

 • digitaal platformwerk;
 • geavanceerde robotica en artificiële intelligentie;
 • werken op afstand;
 • slimme digitale systemen;
 • werknemersbeheer via artificiële intelligentie.

Meer informatie is beschikbaar op de website van de campagne: