Op 10 maart 2022 organiseerde de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (FOD Werkgelegenheid) een webinar om het koninklijk besluit betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie en de nieuwe generieke gids veilig werken voor te stellen.

Sinds mei 2020 is de generieke gids veilig werken steeds een belangrijk instrument geweest voor werkgevers om virusverspreiding op het werk te voorkomen en ervoor te zorgen dat werknemers zo veilig en gezond mogelijk kunnen blijven werken in de context van een pandemie. In deze fase van de pandemie, en ook met het oog op eventuele toekomstige epidemieën of pandemieën, is het vooral van belang om snel te kunnen schakelen wanneer dat nodig is, maar ook om rekening te kunnen houden met de concrete situatie in een onderneming.

Daarom is de verplichting tot het nemen van bijzondere preventiemaatregelen tijdens een epidemie of pandemie voortaan in de Codex over het Welzijn op het werk verankerd, en is ook de generieke gids hervormd, met maatregelen op 3 verschillende niveaus.

Het koninklijk besluit betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie en de nieuwe generieke gids werden voorgesteld tijdens dit webinar door Valérie Vervliet en Nadine Gilis, gevolgd door vraag-en-antwoord sessie.

Herbeleef dit webinar op het Youtube kanaal van de FOD Werkgelegenheid: Webinar - KB preventiemaatregelen op het werk in geval van een pandemie en de nieuwe generieke gids.

De presentatie van het webinar is beschikbaar via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Webinar KB maatregelen op het werk in geval van een pandemie en de nieuwe generieke gids.