Op 8 november 2021 organiseerde het Belgisch focal point van EU-OSHA een webinar rond de nieuwe OiRA-tool voor het kleuter- en het lager onderwijs. De nieuwe OiRA-tool werd officieel voorgesteld en gelanceerd in dit webinar. OiRA staat voor Online interactive Risk Assessment. Elk beroep houdt risico’s in. Het is wettelijk verplicht om deze risico’s te analyseren via een risicoanalyse en nadien acties te ondernemen. Met de gratis OiRA software kunt u op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren in het kader van het welzijn op het werk.

De OiRA-tool richt zich vooral tot de individuele basisschool. Niet zozeer tot de scholengemeenschap of scholengroep. De risicostellingen dienen dus steeds op individueel schoolniveau geïnterpreteerd te worden. De OiRA-tool wordt liefst participatief doorlopen. Het schoolbestuur of de inrichtende macht moet een welzijnsbeleid voeren. Samenwerking en betrokkenheid van iedereen zijn de sleutelwoorden.

Frank Dehasque, OiRA countrymanager België, opende het webinar. Vervolgens gaf Anthony Kets, beleidsthemabeheerder preventie en bescherming, departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid, de nodige uitleg rond de nieuwe tool. Nadien besprak Jeroen Aussems, segmentmanager onderwijs IDEWE, de inhoud van de tool zelf. Tenslotte demonstreerde Hilde De Raeve, arbeidsarts, hoe de tool concreet gebruikt kan worden.   

Deze OiRA-tool kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de verschillende onderwijsverstrekkers (GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten en Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers), de werknemersorganisaties van de onderwijssector (ACOD Onderwijs, Christelijke Onderwijscentrale - ACV, Christelijke Onderwijzers Verbond en VSOA-Onderwijs), het Departement Onderwijs en Vorming en de Onderwijsinspectie van de Vlaamse overheid en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid).

Herbekijk het webinar via het YouTube kanaal van de FOD Werkgelegenheid: Webinar: lancering van de nieuwe OiRA tool voor het kleuter - en het lager onderwijs.

Raadpleeg alle OiRA’s in de rubriek KMO > OiRA, uw online risicoanalyse.