De ATEX-reglementering (wat "ATmosphère EXplosive" betekent) bepaalt de regels en normen op het vlak van veiligheid voor de gevaarlijke zones die een reëel ontploffingsgevaar vormen.

Volgens de wet en de codex over het welzijn op het werk moet de werkgever de risico's identificeren en analyseren, met inbegrip van de ontploffingsrisico's. Hij moet de ontploffingszones afbakenen en noodzakelijke maatregelen nemen, opdat deze risico's zich niet zouden voordoen. Ontdek snel alle informatie (regelgeving, tools, goede praktijken,...) over de reglementering in de rubriek Thema's > ATEX.