Uit een recente analyse van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound), gebaseerd op de ‘European Working Conditions Telephone Survey’ (EWCTS 2021), blijkt dat vrouwen in de Europese Unie (EU) 3,6 keer meer kans lopen op ongewenste seksuele aandacht dan mannen.

De kans dat een jonge vrouw (18-34 jaar) melding maakt van ongewenste seksuele aandacht is drie keer zo groot als bij mannen van dezelfde leeftijd, en tien keer zo groot als bij de oudste groep mannen (meer dan 50 jaar). Daarnaast is het percentage vrouwen dat ongewenst sociaal gedrag op het werk ervaart consequent hoger dan dat van mannen. Werknemers in de gezondheidszorg en in de beschermingsdiensten meer melding 2 tot 3 keer zoveel pesterijen, intimidatie en geweld als het EU-gemiddelde.

De situatie met betrekking tot ongewenste seksuele aandacht is bijzonder acuut voor eerstelijnswerknemers. Werknemers in de gezondheidszorg meldden tot drie keer meer ongewenste seksuele aandacht dan het EU-gemiddelde (5,7% tegenover 1,7%). Om dit in perspectief te plaatsen: slechts 0,3% van de informatie- en communicatiemedewerkers maakte melding van ongewenste seksuele aandacht.

De analyse van Eurofound benadrukt dat ongewenst sociaal gedrag op het werk een aanzienlijk risico vormt voor de gezondheid en het welzijn van werknemers en kan leiden tot burn-out, oververmoeidheid, angst en depressie. Dit soort gedrag kan een langdurig effect hebben op personen die ermee te maken krijgen.

Lees de analyse in het Engels op de website van Eurofound: Violence in the workplace: Women and frontline workers face higher.

(Bron: Eurofound News – maart 2023: Women over 3 times more likely to suffer from unwanted sexual attention than men at the workplace)