Op basis van de werkbaarheidsmeting van 2016 bij 12.000 werknemers brengt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) nieuwe cijfers uit over grensoverschrijdend gedrag op het werk in Vlaanderen. Grensoverschrijdend gedrag kan gaan over lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag, pesterijen of intimidatie en bedreiging.

20 procent van de werknemers hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag

In de werkbaarheidsmeting van 2016 gaven één op de vijf werknemers aan het slachtoffer te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag op het werk. Het gaat in de eerste plaats over intimidatie of bedreiging (16%) en pestgedrag (9%). Lichamelijk geweld en ongewenst seksueel gedrag komen minder voor maar treffen toch respectievelijk 5% en 2,5% van de werknemers.

Vooral medewerkers in de zorgsector ondervinden problemen. 39% wordt geconfronteerd met één of meer vormen van grensoverschrijdend gedrag. In het onderwijs is dat bijna 24%.

Ongepast gedrag dubbel zo hoog in contactberoepen

In sectoren waar persoonlijk contact belangrijk is, is de kans op grensoverschrijdend gedrag tot dubbel zo hoog als in andere sectoren. Vooral bij medewerkers in de jeugdbijstand, gehandicaptenzorg, welzijnswerk, rusthuizen, politie en leger noteert de werkbaarheidsmonitor hogere cijfers. 40% van de werknemers is er slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag.

Voor lichamelijk geweld en seksueel ongewenst gedrag is er een groot verschil tussen werknemers met een zorgfunctie en andere werknemers. Bij zorgmedewerkers werd 22% slachtoffer van lichamelijk geweld op het werk, bij leerkrachten 7% en bij andere werknemers minder dan 3%. 9% van de zorgmedewerkers gaf aan slachtoffer te zijn van ongewenst seksueel gedrag. In andere beroepsgroepen is dat minder dan 3%.

Vrouwen vaker slachtoffer

Over alle sectoren heen melden meer vrouwen dan mannen grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het verschil is het grootst voor ongewenst seksueel gedrag, waar 4% van de vrouwen en minder dan 1% van de mannen het slachtoffer werden. De helft meer vrouwen dan mannen worden getroffen door lichamelijk geweld (6% versus 4%).

Dat vrouwen vaker dan mannen met grensoverschrijdend gedrag worden geconfronteerd, kan verband houden met het feit dat vrouwen sterker vertegenwoordigd zijn in contactberoepen, waarbij het risico hoger is op extern grensoverschrijdend gedrag.

Impact op welzijn en gezondheid

Ongepast gedrag op het werk beïnvloedt het welzijn en de gezondheid van de werknemers. Meer dan de helft van de personen die af te rekenen hebben met grensoverschrijdend gedrag kampt met werkstressklachten. Een derde vertoont motivatieproblemen. Ze zijn ook vaker ziek en kijken meer uit naar ander werk.

Meer informatie

Op de website van de SERV: Rapport Grensoverschrijdend gedrag op het werk (PDF, 733 KB)

(Bron: Persbericht van de SERV: Vooral werknemers in contactberoepen hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag)