Het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is een meldpunt voor meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sectoren en organisaties waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is.

Het meldpunt heeft twee kernopdrachten:

  • Meldingen van grensoverschrijdend gedrag ontvangen en er een passend gevolg aan verbinden in samenspraak met het slachtoffer/ de getuige.
  • Het monitoren en in kaart brengen van de meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen de Vlaamse sectoren bij het meldpunt. Op basis hiervan worden aanbevelingen geformuleerd aan de organisaties waar het grensoverschrijdend gedrag plaatsvond. Anderzijds kunnen ook aanbevelingen naar de hele sector, naar het beleid of zelfs over verschillende sectoren heen worden gericht. Op die manier kan grensoverschrijdend gedrag ook structureel worden aangepakt.

Bij het meldpunt kan men terecht voor begeleiding en informatie, bijvoorbeeld over de mogelijke juridische stappen die men kan ondernemen.

Het meldpunt is een samenwerking tussen het Agentschap Justitie en Handhaving (AJH) van de Vlaamse overheid, en het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI).

Meer informatie op de website van de Vlaamse overheid:

Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI)

Op 9 november 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 28 oktober 2022 tot oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut. Hierdoor is het instituut een nieuwe speler in het diverse landschap.

Daarnaast zijn er ook nog andere (federale) organisaties naast de FOD Werkgelegenheid (wat betreft een arbeidsrechtelijke context), waar men terecht kan:

Unia hoopt in de toekomst te kunnen samenwerken met het VMRI, wat blijkt uit dit bericht op de website van Unia: Oprichting Vlaams Mensenrechteninstituut.

Federale acties rond grensoverschrijdend gedrag en psychosociale risico’s op het werk

Studievoormiddag “#MeToo op het werk - Hoe ver staan we?”

Op dinsdag 7 maart 2023 organiseerde de Algemene Directie Humanisering van de arbeid van de FOD Werkgelegenheid in samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) een studievoormiddag rond geweld en ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer.

Tijdens de studiedag namen een aantal experten de internationale regelgeving, verdragen en conventies rond het onderwerp onder de loep. Daarnaast werd de rol van vertrouwenspersonen, de preventieadviseurs psychosociale aspecten, de vakbondsafgevaardigden en de leidinggevenden bij de preventie, detectie en de bescherming van betrokken werknemers besproken.

Meer informatie is beschikbaar in het thema Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, in de module “Externe documentatie”: Studievoormiddag “#MeToo op het werk - Hoe ver staan we?” (FOD Werkgelegenheid – België – 2023).

Federale campagne over Mentaal welzijn op het werk

In november 2021 lanceerde De federale overheid een informatie- en sensibiliseringscampagne om het onderwerp van mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken. De campagne werd door de federale overheidsdiensten Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid opgezet en maakt deel uit van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk.

Als onderdeel van de campagne werd de campagnewebsite Ikvoelmegoedophetwerk.be gelanceerd.

Meer informatie is beschikbaar in het thema Psychosociale risico's (PSR), in de module “Campagnes”: Federale campagne over Mentaal welzijn op het werk (FOD Werkgelegenheid/FOD Sociale Zekerheid – België – 2021).

BeSWIC-thema Psychosociale risico’s

Het BeSWIC-thema Psychosociale risico's (PSR) biedt een heel wat informatie rond de beheersing van psychosociale risico’s op de werkvloer. Daarnaast stelt de FOD Werkgelegenheid een aantal gratis tools ter beschikking:

In het subthema Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt er dieper ingegaan op de problematiek van grensoverschrijdend gedrag op het werk.