Op 28 oktober 2021 organiseerde de ‘Societal Impact of Pain’ (SIP) een virtueel evenement rond pijnbeheer in de werkomgeving. Het evenement probeerde de lacunes in het werkgelegenheidsbeleid rond mensen met chronische pijn en lichamelijke beperkingen naar voren te brengen en aanbevelingen te doen rond doelgerichte aanpassing van de werkomgeving voor (terugkerende) werknemers.

Meer informatie hierover in dit nieuwsbericht op de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), in het Engels: Workplace integration and adaptation for people living with pain.

De slides en het verslag van het evenement zijn beschikbaar in het Engels op de website van SIP: SIP Workplace and Integration and Adaptation.