Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een aantal nieuwe indicatoren en functies toegevoegd aan de VGW-barometer, de datavisualisatietool met actuele informatie over de stand van zaken en trends op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de Europese Unie (EU).

Een van de nieuwe toevoegingen is de indicator "Ernstige niet-dodelijke arbeidsongevallen" (“Serious non-fatal work accidents”), gebaseerd op gegevens van Eurostat, die de ongevallen weergeeft die meer dan 6 maanden ziekteverzuim of blijvende invaliditeit veroorzaken.

Daarnaast bevat de tool nu staafdiagrammen om fysieke risico's zoals lawaai, temperatuur en blootstelling aan gevaarlijke stoffen weer te geven, waardoor men meer inzicht krijgt in potentiële gevaren op de werkplek.

Bovendien hebben gebruikers toegang tot een speciaal rapport met alle EU27-specifieke gegevens naast de bestaande nationale landenrapporten, waardoor een offline versie van alle gegevens in de tool beschikbaar is.

De tool is beschikbaar op de website van EU-OSHA: OSH-barometer datavisualisatietool.

Bekijk ook volgend gerelateerd rapport op de website van EU-OSHA (in het Engels): Veiligheid en gezondheid op het werk in Europa: stand van zaken en trends 2023.