In de wetgeving rond verzwaard risico is een belangrijke begeleidingsrol weggelegd voor de arbeidsongevallenverzekeraar van de onderneming met het verzwaard risico. In sectoren met een verhoogd risico kan ook een eigen sectoraal preventie-instituut opgericht worden, die de rol van deze arbeidsongevallenverzekeraars overneemt. Voor de bouwsector (PC 124) en de houtsector (PC 125 en 126) nemen respectievelijk Constructiv en Woodwize deze rol over van de arbeidsongevallenverzekeraars.

In dit artikel vindt u uitleg over de informatiefiche die Constructiv heeft gemaakt voor bouwbedrijven en een opsomming van enkele BeSWIC-berichten rond verzwaard risico.

Informatiefiche 3038 van Constructiv: verzwaard risico

Deze informatiefiche vermeldt het wettelijk kader, de definities en de procedure chronologisch in verschillende stappen (selectie, kennisgeving, bezwaar en actieplan).

Vóór 30 november berekent Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's, op basis van de arbeidsongevallenaangiftes en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (onder andere de FTE gewerkte uren dat in de teller van de formule staat) de risico-index van elke onderneming.

Fedris selecteert 200 ondernemingen waarvan de risico-index het sterkst afwijkt. De ondernemingen worden op de hoogte gebracht, samen met Constructiv en de Arbeidsinspectie, waarbij ook het te betalen bedrag wordt vermeld. De forfaitaire bijdrage varieert in functie van het aantal werknemers en wordt geïndexeerd. Het gaat om 3.000 euro (+ index) voor ondernemingen met minder dan 50 voltijdse equivalenten.

Bedrijven met een hoge risico-index, die net niet tot deze geselecteerde bedrijven behoren, worden ook aangeschreven door Fedris. Op die manier wil men hen doen nadenken over hun preventiebeleid, om zo te vermijden dat ze de komende jaren mogelijk wel zouden behoren tot de bedrijven met de sterkst afwijkende risico-index.

Voor 1 februari van het volgende jaar dient de onderneming de preventiebijdrage te betalen of kan het ook een bezwaar aantekenen. Fedris stort de bijdrage door aan Constructiv voor de bedrijven die vallen onder PC124. Voor 30 juni van het volgende jaar stelt Constructiv een actieplan voor aan de werkgever. Dit actieplan wordt dan verder besproken met de werkgever, waarna men tot een definitief actieplan komt dat periodiek door de adviseurs van Constructiv wordt opgevolgd. 

Meer informatie is beschikbaar op de website van Buildingyourlearning: Fedris - verzwaard risico: opvolging in de bouwsector - Informatiefiche 3038.

De wetgeving rond verzwaard risico is beschikbaar op de website van Fedris: Verzwaard risico.

Andere informatie op BeSWIC

Het Rekenhof heeft de wetgeving rond verzwaard risico eind 2021 geanalyseerd en maakte hierover een rapport. In volgend artikel op deze BeSWIC-website werd hierover al gecommuniceerd: Re-integratie en verzwaard risico: 2 rapporten van het Rekenhof.

Over de andere sectorale preventie-instituten verscheen volgend artikel op deze BeSWIC: Woodwize als tweede sectoraal preventie-instituut erkend voor onevenredig verzwaarde risico's.

Opgelet!

Verwar de regelgeving rond verzwaard risico uit de arbeidsongevallen niet met: