Op 21 januari 2021 werd het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding tegen het coronavirus COVID-19 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Er worden een aantal nieuwe specifieke taken aan de arbeidsarts toegewezen om covid-19 in ondernemingen en instellingen te bestrijden.

Meer info daarover in dit nieuwsbericht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Versterkte rol voor de arbeidsarts in de strijd tegen covid-19.