Actieve betrokkenheid van werknemers is van vitaal belang om risico’s op musculoskeletale aandoeningen (MSA) in kaart te brengen en af te wenden. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft daarom een verslag opgesteld waarin inzicht wordt geboden in de manieren waarop werknemers kunnen bijdragen aan de preventie van MSA.

In het verslag worden participatieve methoden voorgesteld om dit te bewerkstelligen. Daarnaast komen de succesfactoren en leidende beginselen voor werknemersparticipatie aan bod en worden beleidsadviezen en tips voor goede praktijken aangereikt voor kleine ondernemingen.

Aan de hand van tien diepgravende casestudy’s worden er voorbeelden gegeven van geslaagde werknemersparticipatie in verschillende sectoren. In één geval werden werknemers bijvoorbeeld betrokken bij het inrichten van een veilige en ergonomische timmerwerkplaats, en in het kader van een ander project werden hotelmedewerkers opgeleid tot preventiecoördinator.

Meer info

(Bron: EU-OSHA News – maart 2022: Werknemers buigen zich over de preventie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat)