De controles op de veiligheid van liften worden opgedreven. Sinds 1 januari 2017 zijn strengere veiligheidseisen ook van toepassing op liften die gebouwd werden voor 1984. Liften zonder kooideur of elektronisch veiligheidsgordijn worden door de inspectiediensten stilgelegd.

Meer informatie daarover op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Controles op veiligheid liften worden opgedreven.