De ‘European Transport Workers’ Federation’ (ETF) heeft 21 juni 2023 uitgeroepen tot internationale dag tegen vermoeidheid van bestuurders. De ETF wil het bewustzijn rond dit probleem vergroten en roept op tot dringende maatregelen om de arbeidsrechtelijke normen te verhogen en fatsoenlijk werk in de wegtransportsector te garanderen.

Dit bericht gaat dieper in op de campagne en verwijst naar enkele andere berichten over vermoeidheid en relevante BeSWIC-berichten over de transportsector.

Over de sensibiliseringscampagne

Gelet op het aanhoudende tekort aan beroepschauffeurs in Europa, wordt het probleem van vermoeidheid bij chauffeurs steeds urgenter.

Een ETF-studie uit 2021 geeft aan dat chronische vermoeidheid de norm is bij beroepschauffeurs in heel Europa. 60% van de vrachtwagenchauffeurs en 66% van de buschauffeurs geeft aan regelmatig vermoeid te moeten rijden. Volgens hetzelfde onderzoek zijn slechte werkomstandigheden, zoals lange werktijden, onregelmatige en lange roosters en onvoldoende rusttijden en pauzes de belangrijkste oorzaken van vermoeidheid bij chauffeurs.

Met de komende acties in het wegvervoer wil de ETF de duidelijke boodschap geven dat het enige antwoord op het aanpakken van vermoeidheid bij chauffeurs is om ervoor te zorgen dat chauffeurs onder goede arbeidsomstandigheden werken, eerlijk betaald worden en beschermd worden door eerlijke regels. Bovendien is het verbeteren van de werkomstandigheden van chauffeurs essentieel voor het behouden van bestaande chauffeurs en het aantrekken van nieuwe chauffeurs voor het beroep.

Meer informatie over de actie is beschikbaar op de website van de ETF: 21 June, ETF Awareness Day on Driver Fatigue.

De studie van 2021 en de campagnetoolkit zijn beschikbaar in 10 talen op de website van de ETF:

Lees ook volgende nieuwsberichten over de internationale dag:

In 2021 berichtte het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV – BTB) al over de studie: Nieuw onderzoek is duidelijk: Europese chauffeurs zitten vermoeid achter het stuur.

Andere pagina’s en studies rond vermoeidheid

Ook andere organisaties, zoals de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (VIAS), de ‘European Transport Safety Council’ (ETSC) en het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) (om enkele organisaties te vermelden), hebben artikels of themapagina’s over vermoeidheid:

Vermoeidheid is ook een aspect dat aan bod komt in volgende documenten:

De regelgeving rond rij- en rusttijden kan gevonden worden op de website van de FOD Mobiliteit, in de rubriek rij- en rusttijden.

Bekijk ook volgende berichten over het tekort aan chauffeurs:

Ook de dag van de vrachtwagenchauffeur, die jaarlijks op 8 december plaatsvindt en de Belgische vrachtwagenchauffeur(s) in de bloemetjes zet, verdient een vermelding.

Relevante BeSWIC-berichten

Over de transportsector en logistiek verschenen al heel wat BeSWIC-berichten. Enkele voorbeelden:

Via de sector vervoer en logistiek kunnen nog veel meer artikels gevonden worden.