In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2016 is de programmawet van 25 december 2016 gepubliceerd. Hierdoor wijzigt de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten. De aanpassing heeft tot gevolg dat de opdeciemen worden verhoogd tot 70 in plaats van 50. Dit betekent dat de geldboeten vanaf 1 januari 2017 worden vermenigvuldigd met 8 in plaats van 6.

Gevolgen voor inbreuken van het Sociaal Strafwetboek

Ook overtredingen tegen het sociaal recht zoals die zijn opgenomen in het nieuwe Sociaal Strafwetboek waarvoor strafrechtelijke of administratieve geldboeten worden uitgesproken, zullen voortaan moeten worden vermenigvuldigd met 8.

De meeste inbreuken op de welzijnswet worden ingedeeld in niveau 3. Geven zij aanleiding tot een arbeidsongeval, dan worden ze ingedeeld in niveau 4. Rekening houdend met de nieuwe opdeciemen kunnen strafrechtelijke geldboeten van niveau 3 variëren tussen 800 en 8.000 euro en van niveau 4 tussen 4.800 en 48.000 euro. De bedragen van de administratieve geldboeten zijn de helft van de strafrechtelijke geldboeten.

Meer informatie