Het gebruik van autoliften is aan een opmars bezig, zowel voor privégebruik (bijvoorbeeld in appartementsgebouwen) als in de werkomgeving. Hoewel het gebruik ervan voordelen heeft, zoals het efficiënter benutten van beperkte ruimte, zijn er ook een aantal risico’s. Daarom komt de FOD Economie met een checklist, die men kan gebruiken bij een eerste grondige inspectie van een autolift.

De checklist is het resultaat van een samenwerking tussen de FOD Economie, het Gemeenschappelijk Technisch Orgaan (GTO) en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De checklist richt zich in de eerste plaats tot tussenkomende organismes verantwoordelijk voor de veiligheidsinspectie van autoliften.

Meer informatie is beschikbaar op de website van de FOD Economie:

De checklist baseert zich op het Koninklijk Besluit van 12 augustus 2008 betreffende het in de handel brengen van machines (de Belgische omzetting van de machinerichtlijn) en de geharmoniseerde normen onder de machinerichtlijn.

Voor liften die vallen onder het toepassingsgebied van de liftenrichtlijn 2014/33/EU, geldt het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften. Meer informatie hierover is beschikbaar op volgende pagina’s op de website van de FOD Economie:

Op de websites van autoliftproducenten is ongetwijfeld ook informatie te bekomen via de zoekfunctie “car lifts elevator”.

"De figuur toont hoe een wagen van het ene niveau naar het andere niveau gaat door middel van een autolift met halfopstaande wanden"

Hijstoestellen voor wagens

De hierboven omschreven types liften mogen niet worden verward met hijstoestellen voor wagens (bijvoorbeeld in garages), die vallen onder de norm EN 1493. Prosafe voerde in het verleden een campagne rond hijstoestellen. Lees hierover volgend bericht op de website van de Engelse ‘Health and Safety Executive’ (HSE): Safety in the use of two-post vehicle lifts.

In 2022 verscheen volgend wetenschappelijk artikel over deze risico’s, beschikbaar op de website van MDPI (in het Engels): Analysis of Vehicle Stability When Using Two-Post Above-Ground Automotive Lifts: Support Pad Slippage.

Ook de ‘European Garage Equipment Association’ (EGEA) bracht een folder in het Engels uit rond het onderwerp:  Keeping your workshop safe and productive: Vehicle Lifting Equipment: Machinery Directive.

Over de “vehicle servicing lifts” zijn er op Europees vlak bovendien een aantal “Recommandation for Use sheets” (RfU) uitgegeven, die beschikbaar zijn op de website van de ‘Machinery directive’: Recommendation for Use sheets.

Codex Welzijn op het werk

Voor liften geïnstalleerd in een arbeidsomgeving gelden de eisen van de codex over het welzijn op het werk en het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid: Hijsen en heffen.

Gemeenschappelijk technisch orgaan (GTO)

Ook de keuringsorganisaties hebben op de website van Certibel, de Belgische groepering van geaccrediteerde certificatie- en inspectie-instellingen, enkele gemeenschappelijke documenten voor hun sector opgesteld. Het document GTO TN/H/H/010 (PDF, 866 KB) gaat over de indeling en keuringsverplichting van vast opgestelde goederenliften en hefplatformen, waarop de machinerichtlijn van toepassing is. Hierin worden een 10-tal situaties omschreven:

  • kleine goederenliften;
  • betreedbare goederenliften/fabrieksliften;
  • trapliften en hefplateaus met hellende baan bedoeld voor personen met verminderde mobiliteit;
  • verticaal bewegende hefplateaus bedoeld voor gebruik door personen met verminderde mobiliteit;
  • personenlift met snelheid < 0,15 m/s;
  • heftafels die maximaal 2 stopplaatsen bedienen;
  • heftafels die meer dan 2 vasts stopplaatsen van een gebouw bedienen, voor het heffen van goederen met een hefsnelheid van < 0,15 m/s;
  • serviceliften in windmolens;
  • serviceliften in (haven)kranen;
  • autoliften.

Het hogervermelde document van 2019 (met 10 situaties) is in 2021 aangepast met een deel 1, dat 8 situaties omschrijft, en een deel 2, dat enkel verticaal bewegende hefplateaus voor gebruik door personen met verminderde mobiliteit beschrijft. De documenten zijn beschikbaar op de website van Certibel:

De situatie rond autoliften is uit deze documenten verdwenen. De interpretatie van de FOD Werkgelegenheid voor serviceliften in windmolens is nu opgenomen.

Voor autoliften is er de hierboven vermelde nieuwe interpretatie. Op de website van het Liftinstituut werd voor Nederland de toepassing van serviceliften in windmolens vermeld in het artikel: Recommendation for use voor liften in windmolens.

Over de “lifting persons devices” waar het artikel van het Liftinstituut ook naar verwijst, zijn er op Europees vlak bovendien een aantal “Recommendation for Use sheets” (RfU) uitgegeven, die beschikbaar zijn op de website van de ‘Machinery directive’: Recommendation for Use sheets.

Brand

In het koninklijk besluit (KB) van 20 mei 2022 tot wijziging van het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen (basisnormen brand) zijn er ondertussen bepalingen te vinden in punt 3.6.1 “autoliften” van bijlage 7.

Over de wijziging van dit KB verscheen volgend artikel op deze BeSWIC: Wijziging KB tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing.

Al de wijzigingen in één document kunnen gevonden worden op de website van Civiele Veiligheid.

Relevante berichten op BeSWIC

Op deze BeSWIC website zijn in het verleden al enkele berichten verschenen over andere types liften. Hieronder enkele voorbeelden: