Op 15 mei 2023 lanceerde het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) zijn kernrapport “Veiligheid en gezondheid op het werk in Europa: stand van zaken en trends in 2023” tijdens de top over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in Stockholm (Zweden).

Het verslag biedt een uitgebreid overzicht van de stand van zaken en de ontwikkelingen op het gebied van VGW in de Europese Unie (EU) in de afgelopen jaren en bekijkt enkele opkomende trends. EU-OSHA hoopt dat deze publicatie aanzienlijke invloed zal hebben op het toekomstige beleid en toekomstige benaderingen voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers in Europa.

De gegevens kunnen gemakkelijk per land worden bekeken en geanalyseerd met behulp van het de VGW-barometer, de datavisualisatietool van EU-OSHA.

Meer informatie is beschikbaar op de website van EU-OSHA:

Top over veiligheid en gezondheid op het werk

Tijdens de top in Stockholm (15-16 mei 2023), die mede werd georganiseerd door de Europese Commissie en het Zweedse EU-voorzitterschap, kwamen belangrijke stakeholders (EU-instellingen, lidstaten, sociale partners, …) onder meer samen om in gesprek te gaan over de eerste resultaten van het Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027, zoals de vooruitgang die is geboekt met de "vision zero"-aanpak van werkgerelateerde sterfgevallen. Ook mentale gezondheid op het werk, de rol van de sociale partners, de effecten van de klimaatverandering voor VGW kwamen aan bod en de evaluatie van nationale strategieën op het gebied van VGW.

Meer informatie over de top op de website van EU-OSHA: Occupational Safety and Health Summit | Safety and health at work EU-OSHA.