De landbouw is een van de bedrijfstakken waar de meeste spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) voorkomen, aangezien werknemers in deze sector doorgaans te maken hebben met zware lasten, repetitieve bewegingen en statische houdingen. In een nieuwe discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt de regio Marken in Italië als voorbeeld genomen om te onderzoeken hoe risicofactoren voor SSA’s door middel van mechanisatie kunnen worden verminderd.

De nota is opgesteld in het kader van een gezamenlijk onderzoek van EU-OSHA en INAIL, het Italiaanse nationaal instituut voor arbeidsongevallenverzekering. In dit kader wordt later dit jaar nog een tweede nota gepubliceerd, die gericht is op risicobeoordeling inzake werkgerelateerde aandoeningen aan de bovenste ledematen in de landbouw.

Meer info daarover op de website van EU-OSHA: