Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) en de vereniging voor veiligheidscoördinatoren (VC-CS) ondertekenden op 23 maart 2018 naar aanleiding van de nationale studiedag van VC-CS een samenwerkingsprotocol.

Meer informatie:

Protocol

Het samenwerkingsprotocol heeft als doel:

  • een structurele samenwerking;
  • wederzijds respect voor het beroep;
  • promotie bij de eigen doelgroep;
  • de dienstverlening bij de aangesloten leden optimaliseren.

De concrete samenwerking vertaalt zich inhoudelijk naar:

  • uitwisseling kennis en informatie;
  • helpdesk met FAQ’s;
  • opleidingen;
  • operationele ondersteuning.

Eén van de eerste verwezenlijkingen zal een update zijn van de pocket veiligheidscoördinatie.

Websites

Meer informatie over beide organisaties is beschikbaar op hun websites:

Studies vrije beroepen

Beide organisaties promoten bepaalde vrije beroepen. Zij zijn ook vertegenwoordigd bij de Hoge Raad voor Zelfstandigen.

In 2017 publiceerde het Prijzenobservatorium van de FOD Economie een analyse van de marktwerking van juridische diensten, boekhoudkundige diensten, diensten van architecten en diensten van ingenieurs (PDF, 3,26 MB), dat redelijk wat stof deed opwaaien. Volgens de enen waren deze diensten te sterk gereglementeerd en verdienden ze te veel, volgens anderen was dit niet juist en is zelfs het tegendeel waar.

Op de website van het NAV staat hun standpunt over deze kwestie: Architecten te veel beschermd? Concurrentie is moordend, winstmarges minimaal. Op de website van De Tijd verscheen er een reactie van het NAV en de Federatie Vrije Beroepen op het artikel in De Tijd: 'Vrije beroepen niet overbeschermd, maar onderbetaald'.

Wetgeving tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

Een toelichting over de wetgeving over tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (o.a. over het koninklijk besluit van 25 januari 2001) staat op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.