Op 15 december 2022 organiseerde het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een webinar over het recht op deconnectie. Dit recht werd opgenomen in de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen (de zogenaamde arbeidsdeal), die stelde dat vanaf 2023 bedrijven met meer dan 20 werknemers akkoorden moeten sluiten over het recht op deconnectie (door middel van een CAO of een wijziging van het arbeidsreglement).

Meer informatie over de arbeidsdeal van 2022 is beschikbaar in volgende nieuwsberichten op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid):

Tijdens het webinar ging Kris De Meester van het VBO in op de onderhandelingen in de Nationale Arbeidsraad (NAR) en op Europees niveau. Daarnaast analyseerde hij welke oplossingen mogelijk zijn, welke valkuilen men moeten vermijden (en hoe) en stelde hij een hands-on model van aanpak voor om het recht op deconnectie te organiseren op bedrijfsniveau.

Een opname van het webinar is beschikbaar op de website van het VBO: Recht op deconnectie - De ins & outs.

Bekijk ook de nota van het VBO rond het beleid inzake het recht op deconnectie: EXTERNE NOTA Beleid inzake connectie en deconnectie – ‘recht op deconnectie’ (PDF, 252 KB).

Historiek

Het recht op deconnectie werd oorspronkelijk ingevoerd met artikels 15 tot 17 van de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie.

In het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) organiseert de werkgever op regelmatige tijdstippen een overleg over deconnectie van het werk en het gebruik van digitale communicatiemiddelen met het oog op het vrijwaren van de balans tussen werk en privéleven. Het Comité kan op basis van dit overleg aan de werkgever voorstellen formuleren en adviezen uitbrengen.

Door de hoger vermeldde wet van 3 oktober 2022 werden de artikels 16 en 17 van de wet van 26 maart 2018 vervangen en uitgebreid tot bedrijven met meer dan 20 werknemers, terwijl het voorheen bedrijven betrof met een CPBW (dus vanaf 50 werknemers). De nieuwe bepalingen zullen het voorwerp uitmaken van een evaluatie door de NAR voor 30 juni 2024.

Relevante artikels op BeSWIC

Op deze BeSWIC website zijn in het verleden al verschillende artikels over (het recht op) deconnectie verschenen. Hieronder enkele voorbeelden:

Op BeSWIC vindt u ook enkele parlementaire vragen over deconnectie: