Op 14 april 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit (KB) van 7 april 2023 tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. De publicatie van dit KB biedt een mooie gelegenheid om een overzicht te geven van enkele BeSWIC-artikels rond de bouwsector, bouwrisico’s en het thema tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, die recent werden aangepast.

Dit globaal actualiseringsproces werd in het najaar 2022 gestart. Begin februari 2023 werd in volgend BeSWIC-bericht al gemeld dat er ondertussen enkele bouwberichten werden geactualiseerd: Basisveiligheidsopleiding tijdelijke of mobiele bouwplaatsen: advies HRPBW, praktische opleidingen Constructiv en geactualiseerde BeSWIC-berichten. Dit proces rond bouwrisico’s werd ondertussen verder gezet.

Hieronder een overzicht van aangepaste berichten per risicoveld:

Volgende artikels zijn nog altijd actueel:

Houtrisico’s zijn onlosmakelijk verbonden met de houtindustrie (NACE-code 16) en bepaalde subactiviteiten bij de afwerking van een bouwproject, zoals schrijnwerkerij (NACE-code 4332) of gespecialiseerde bouwactiviteiten zoals dakwerkzaamheden (NACE-code 4391). De volgende berichten hierover zijn geactualiseerd (de eerste vier berichten hebben geen nieuwe datum gekregen omdat enkel gebroken links werden hersteld):

Over deze NACE-codes kan men sectorfiches rond arbeidsongevallen terugvinden op de website van Fedris (laatste cijfers over 2020):

Ondertussen zijn er de laatste 3 maanden ook enkele nieuwe berichten over de bouwsector verschenen:

Een greep uit de aanpassingen en/of aanvullingen

Hieronder volgt een (beperkte) greep uit nieuwe zaken of aanpassingen die in berichten zijn gebeurd, onderverdeeld in enkele risicovelden:

  • valrisico’s door brosse structuren:
    • op de website van het ‘Advisory Committee for Roofsafety’, het thema publicaties,
    • op de website van de ‘National Association of Rooflight Manufacturers’ (NARM) het thema Safety on roofs;