De risicoanalyse vormt de basis van de wetgeving inzake welzijn op het werk. De brochure over risicoanalyse werd in 2009 opgesteld door de betrokken administraties van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid). Toen werd in hoofdzaak aandacht besteed aan de veiligheid op het werk. De publicatie werd volledig herzien in 2021 om alle gevaren te bestrijken. Er werd ook rekening gehouden met de publicatie van de codex over het welzijn op het werk in 2017.

De brochure verschaft globale risicoanalysemethoden, zoals de SOBANE methoden voor preventiestrategie en de OiRA methoden, die betrekking hebben op alle risico's, maar ook specifieke methoden die toegespitst zijn op risico's in verband met veiligheid op het werk, chemische risico's, psychosociale risico's en musculoskeletale aandoeningen.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de module Publicaties: De risicoanalyse.