Het update-proces van BeSWIC gaat onverminderd door. Recent werd niet enkel het risicoveld “besloten ruimten” geüpdatet, maar ook artikels die met meten, verminderde zuurstof en gevaarlijke gassen in ruimten te maken hebben.

Hieronder vindt u een overzicht van deze artikels, de belangrijkste wijzigingen, voorbeelden van ongevallen en ongevalsstatistieken die te maken hebben met besloten ruimten. Tenslotte wordt er verwezen naar andere BeSWIC-updates die ondertussen zijn gebeurd.

Dat dit een belangrijk risicoveld is, waarbij (bijna) jaarlijks doden te betreuren vallen en dus regelmatig moet gesensibiliseerd worden om de preventieprincipes onder de aandacht te brengen, bewijzen volgende 2 recente ongevallen.

Een ongeval met een arbeider in Roeselare na het reinigen van een rioolput. De arbeider overleed nadien aan zijn verwondingen. Meer informatie hierover in volgende nieuwsberichten:

De bedwelming van 2 arbeiders bij het keuren van een tankwagen in de Waaslandhaven. Meer informatie hierover in volgend nieuwsbericht:

Update BeSWIC-berichten

Volgende berichten over besloten ruimten werden geüpdatet:

Daarnaast kregen ook volgende berichten over verminderde zuurstof, gassen en meten, waarbij de principes van besloten ruimten van toepassing zijn, een update:

De belangrijkste aanvullingen (zoals broken links of nieuwe referenties) zijn de volgende:

De code van goede praktijk werken in besloten ruimte van Agoria (2015) en de Praktische handleiding voor de uitvoering van het toezicht en de eerstelijnsredding bij het werken in besloten ruimten (PDF, 374 KB) van het Provinciaal Veiligheidsinstituut (2004) blijven referentiewerken.

Ongevallen en ongevallenstatistieken

Hierboven werd reeds verwezen naar een recent dodelijk ongeval. Bepaalde organisaties zoals de Chemical Safety Board (CSB) in de Verenigde Staten of de ARIA-database in Frankrijk (Accidents in confined spaces) onderzoeken bepaalde ongevallen of maken samenvattingen na een ongeval, met als doel te leren uit ongevallen.

De manier van melden van (arbeids)ongevallen verschilt sterk in de landen, waardoor er onvoldoende betrouwbare ongevallenstatistieken zijn rond besloten ruimten. Dit neemt niet weg dat er in enkele landen of sectoren toch min of meer betrouwbaar cijfermateriaal voorhanden is (hetzij cijfers per jaar, hetzij cijfers cumulatief over een bepaalde periode). Enkele voorbeelden:

In België kan ook bij benadering een uitspraak gedaan worden over het aantal doden (en gekwetsten) bij besloten ruimte (in de context van de welzijnswet). De code 70 (vergiftigingen en infecties) of code 80 (verdrinking en verstikking) in het soort letsel (punt 8.5 in het Excelbestand) in de statistieken van Fedris is een indicatie voor dit risicoveld (gemiddeld minder dan 1 dode per jaar, wat vergelijkbaar is met Nederland, waar gemiddeld meer dan 1 dode per jaar valt). Uiteraard zijn er ook doden met besloten ruimten in de landbouw, die niet in de ongevallenstatistiek van Fedris terechtkomen als het zelfstandigen betreft.

Men moet in de sector van reiniging van riolen en putten, naast voor arbeidsongevallen, ook oog hebben voor de arbeidsomstandigheden. Dit is zeker het geval bij de minder ontwikkelde landen. Enkele internationale organisaties hebben diverse publicaties in initiatieven genomen voor deze “sanitation workers”. Enkele voorbeelden:

Ook de studieavond op 13 september 2022 van Prebes rond besloten ruimten is het vermelden waard. De presentaties kunnen gedownload worden op de website van Prebes: Veilig werken in besloten ruimtes.

Andere updates (sectoren en risicovelden)

Sedert het actualiseringsproces dat gestart is in het najaar 2022, zijn er volgende updateberichten verschenen over sectoren of risicovelden die zijn aangepast. Hieronder een overzicht.

Sectoren

Risicovelden

Het bericht Omgaan met cytostatica en antineoplastische agentia: update is een vervolg van de stand van zaken, maar geen updatebericht in als dusdanig.

Er waren ook 2 berichten met een terugblik op 2022, waarbij er één te maken had met geüpdatete artikels van BeSWIC: